dnes je 25.2.2024

Input:

12.7.1 Přípustnost reorganizace, definice čistého obratu

15.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.7.1
Přípustnost reorganizace, definice čistého obratu

Ing. Jiřina Tichá

Reorganizace je způsob řešení úpadku dlužníka, který je podnikatelem; z následující definice přípustnosti reorganizace vyplývá, že se týká pouze dlužníků – účetních jednotek (viz část Právní rámec účetnictví, účetní jednotky). Podle § 316 odst. 4 IZ (podrobně viz část Přípustnost reorganizace) je reorganizace přípustná, jestliže celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl částku alespoň 50.000.000 Kč nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru. Zastavme se u pojmu celkový roční úhrn čistého obratu. § 314 odst. 1 písm. b) IZ se při vymezení podmínek nepatrného konkursu hovoří o celkovém obratu, v obou případech s odkazem na zvláštní předpis, kterým je ZoÚ. V § 20 ZoÚ je tzv. čistý obrat definován jako výše výnosů snížená o slevy, nebo praktičtěji řečeno čistý obrat je součtem zůstatků na účtech účtové třídy 6. Tento ukazatel (v praxi uváděný jako obrat,

Nahrávám...
Nahrávám...