dnes je 23.3.2023

Input:

17.11.7.1 Přípustnost reorganizace, definice čistého obratu

15.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.11.7.1
Přípustnost reorganizace, definice čistého obratu

Ing. Jiřina Tichá

Reorganizace je způsob řešení úpadku dlužníka, který je podnikatelem; z následující definice přípustnosti reorganizace vyplývá, že se týká pouze dlužníků – účetních jednotek (viz část >12.1). Podle § 316 odst. 4 IZ (podrobně viz část >8.2) je reorganizace přípustná, jestliže celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl částku alespoň 50.000.000 Kč nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru. Zastavme se u pojmu celkový roční úhrn čistého obratu. § 314 odst. 1 písm. b) IZ se při vymezení podmínek nepatrného konkursu hovoří o celkovém obratu, v obou případech s odkazem na zvláštní předpis, kterým je ZoÚ. V § 20 ZoÚ je tzv. čistý obrat definován jako výše výnosů snížená o slevy, nebo praktičtěji řečeno čistý obrat je součtem zůstatků na účtech účtové třídy 6. Tento ukazatel (v praxi uváděný jako obrat, čistý obrat, roční

Nahrávám...
Nahrávám...