dnes je 22.6.2024

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon 2023

Insolvenční zákon v aktuálním úplném znění je dostupný zdarma. Jeho komentář a výklad aspektů insolvenčního řízení naleznete v Praktickém průvodci insolvenčním řízením, který nabízíme formou předplatného.

Zajistěte si Insolvenční zákon 182/2006 Sb. v tištěné podobě

Obsah je přesně daný právním stavem v ČR. Všechny jeho paragrafy jsou 100% stejných jako ve Sbírce zákonů (včetně novel). Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

  • Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
  • Kvalitní tisk na běleném papíře
  • Pohodlné listování díky kroužkové vazbě
  • Přehledný formát A4
  • Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení
  • Snadná orientace - lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů

Objednávejte na www.dashofer.cz/izb

Insolvenční zákon on-line

Insolvenční zákon v aktuálním úplném znění - Insolvenční zákon 2023 on-line - přístup bez nutnosti přihlášení.

Insolvenční zákon ke stažení

insolvenční zákon 2017 - ukázka

Aktuální úplné znění: Insolvenční zákon 2023 - účinné od 31. 12. 2022

Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2022 v pdf (od 1. 6. do 30. 12. 2022)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2022 v pdf (od 29. 5. do 31. 5. 2022)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2022 v pdf (od 1. 1. do 28. 5. 2022)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2021 v pdf (od 14. 8. do 31. 12. 2021)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2021 v pdf (od 24. 7. do 13. 8. 2021)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2021 v pdf (od 1. 7. do 23. 7. 2021) 
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2021 v pdf (od 1. 6. do 30. 6. 2021)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2021 v pdf (od 13. 11. do 31. 5. 2021)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2020 v pdf (od 1. 5. do 12. 11. 2020)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2020 v pdf (do 30. 4. 2020)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2020 v pdf (do 23. 4. 2020)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2019 v pdf (do 30. 9. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2019 v pdf (do 31. 5. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2019 v pdf (do 31. 3. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2018 v pdf (do 3. 1. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2018 v pdf (do 30. 9. 2018)

Insolvenční zákon v platném znění- Insolvenční zákon 2017 v pdf (do  30. 11. 2017)

Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2017 v pdf (do 30. 6. 2017)

Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2016 v pdf (do 31. 12. 2016)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2015 v pdf (do 31. 12. 2015)

Výklad insolvenčního řízení a komentář insolvenčního zákona naleznete v Praktickém průvodci insolvenčním řízením

Praktický průvodce insolvenčním řízením 

Jedinečná publikace na téma insolvenční zákon (komentář) a insolvenční řízení (komentář) - včetně Lex COVID.

  • Insolvenční zákon - komentář zákona č. 182/2006 Sb. [Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)]. 

  • Insolvenční řízení - komentář připravený nejzkušenějšími odborníky z praxe.

  • Kvalitní autorský kolektiv s bohatou praxí s insolvenčním řízením pod vedením renomované soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Ivany Mlejnkové.

On-line kniha Praktický průvodce insolvenčním řízením srozumitelnou a přehlednou formou poskytne komplexní výklad právní úpravy úpadkového práva

Více o příručce 

Novela insolvenčního zákona

Novela insolvenčního zákona 2015: změna insolvenčního zákona nebyla provedena, neboť novelizační ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která předmětný zákon měnila k 1. 1. 2015, byla zrušena. 

Novela insolvenčního zákona 2016: insolvenční zákon byl novelizován zákonem č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. Další novela insolvenčního zákona 2016 (od 19. 9. 2016) byla provedena zákonem č. 298/2016 (Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Novela insolvenčního zákona 2017 (leden): K 1. 1. 2017 se mění insolveční zákon v § 168 odst. 2 písm. e). Tato změna je na základě zákona č. 377/2015 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, ve znění účinném k 1.10.2016.

Novela insolvenčního zákona 2017 (červenec): K 1. 7. 2017 se změnil insolveční zákon na základě zákona č. 64/2017 Sb. Změny byly velmi obsáhlé. 

Novela insolvenčního zákona 2017 (prosinec): K 1. 12. 2017 se insolvenční zákon změnil na základě zákona č. 291/2017 Sb. 

Novela insolvenčního zákona 2018: K 1. 10. 2018 se insolvenční zákon změnil na základě zákona č.182/2018 Sb. Změny se dotkly Hlavy IV (Úpadek finančních institucí). 

Novela insolvenčního zákona 2019 (leden): K 4. 1. 2019 proběhla novela č. 307/2018 Sb. Ta však změnila jen několik paragrafů. Významnou změnu, která byla i mediálně sledována, přinese novela účinná od 1. 6. 2019.

Novela insolvenčního zákona 2019 (duben): K 1. 4. 2019 proběhla novela č. 80/2019 Sb. Ta souvisí s tzv. daňovým balíčkem účinným od 1. 4. 2019.

Novela insolvenčního zákona 2019 (červen): K 1. 6. 2019 proběhla novela č. 31/2019 Sb. K tomuto dni mění celkem 139 bodů insolvenčního zákona. Novelu jsme zpracovali tištěně i v pdf.

Novela insolvenčního zákona 2019 (říjen): K 1. 10. 2019 proběhla novela č. 230/2019 Sb., mění § 412a Splnění oddlužení. Novelu jsme zpracovali tištěně i v pdf. Jednalo se o rozsáhlou novelizaci, která zavedla zejména v rámci oddlužení zcela zásadní koncepční změny, dotýkající se též odměňování insolvenčních správců. 

Novela insolvenčního zákona 2020 (duben): K 24.4.2020 proběhla novela prostřednictvím tzv. lex COVID (zákon č. 191/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu). Insolvenční úprava byla dotčena jistými (vesměs přechodnými) legislativními opatřeními zavedenými ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, zahrnujícími též trvalou změnu v subjektivní přípustnosti oddlužení fyzických osob tím, že jejich případné dluhy z podnikání již zásadně nepřekážejí vstupu do oddlužení.

I další novely najdete na našich stránkách.

Komentář insolvenčního zákona - včetně lex COVID

Komentář insolvenčního zákona a komplexní výklad insolvenčního řízení v Praktickém průvodci insolvenčním řízením průběžně aktualizujeme podle nejnovější právní úpravy insolvenčního řízení. 

Výklad insolvenčního zákona je doplněn praktickými příklady. Nechybí ani plná znění souvisejících právních předpisů. Při čtení textů můžete pomocí hyperlinkového propojení jednoduše přejít na znění konkrétní části právního předpisu zmíněného v textu.

Do výkladu jsou již zapracovány změny provedené v souvislosti s koronavirovou krizí, zavedené zákonem č. 191/2020 Sb., tzv. Lex COVID. Výklad obsahuje i archiv - komentář dle starší právní úpravy - do archivních textů byl taktéž zapracován "Lex COVID", který zavedl opatření pro oddlužení plněním splátkového kalendáře realizovaná v právním režimu platném do 31. 5. 2019 (tedy v režimu před novelou IZ provedenou s účinností od 1. 6. 2019).

Předplatné

Související témata:

insolvenční řízení - insolvence 2023 - insolvenční správce - insolvenční zákon - insolvenční rejstřík - insolvenční soud - úpadek - dlužník - reorganizace - oddlužení - věřitel -  pohledávky v insolvenčním řízení - insolvence on-line 2023 - insolvence s komentáři 2023 - judikáty - aktuální insolvenční průvodce - průvodce insolvenčním řízením 2023 - insolvenční řízení komentář -  insolvenční zákon komentář - oddlužení 2023 - lex covid - lex covid komentář - insolvenční zákon moratorium - mimořádné moratorium - přerušení reorganizačního plánu - změna výše splátek COVID.

Hledáte zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkursu a vyrovnání? Byl zrušen a nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.6.2024 - podání přiznání k DPH za květen
Kurzy měn 20.6.2024
 1 EUR24,9 CZK (+0,01)
 1 USD23,22 CZK (+0,08)
 1 GBP29,46 CZK (-0)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,66 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,25 % platnost od 3.5.2024
Diskontní sazba4,25 % platnost od 3.5.2024
Lombardní sazba6,25 % platnost od 3.5.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...