dnes je 30.5.2023

Praktický průvodce insolvenčním řízením

„LEX COVID“ účinný od 24.4.2020 ZAPRACOVÁN VE VÝKLADU !

komplexní výklad právní úpravy úpadkového práva od špičkových odborníků

Svého druhu jedinečné dílo:

 • Formou on-line publikace poskytuje přehledný, provázaný a odborně fundovaný výklad
  • insolvenčního zákona (zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení),
  • zákona o insolvenčních správcích (zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích),
  • ostatních souvisejících právních předpisů (řady prováděcích vyhlášek).
 • Problematika insolvenčního řízení je v díle vyložena i s jeho daňovými, účetními a trestněprávními souvislostmi. 
 • Odborná úroveň a maximální praktická využitelnost díla je garantována kvalitním autorským kolektivem složeným ze zkušených insolvenčních soudců a dalších specialistů pod vedením odborně renomované insolvenční soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Ivany Mlejnkové.
 • Výklad je provázen četnou judikaturou, vzory a dalšími praktickými pomůckami, jako je názorné schéma procedury pro případ povolení oddlužení spojeného s rozhodnutím po úpadku v novém právním režimu od 1. 1. 2017.
 • Uživatelský komfort umocňuje digitální forma díla, která umožňuje stahování a editaci jednotlivých textů a má nastaveno hyperlinkové propojení pro okamžitý přechod do jiných částí díla, na něž výklad odkazuje, a pro zobrazení ve výkladu aplikovaných ustanovení zákonů či jiných právních předpisů, vč. jejich úplného znění. Dílo zpřístupňuje uživatelům úplné denně aktualizované znění přes 300 právních předpisů.  
 • Právní úprava insolvenčního řízení a všech jeho souvislostí je značně komplikovaná, její výklad prochází neustálým vývojem, a to i v důsledku četných novelizací dané právní úpravy, jimiž od svého vzniku prochází. Po revizní novele účinné od roku 2014 tato právní úprava, vč. souvisejících právních předpisů, doznala mimořádně rozsáhlých i systémových změn s účinností od 1.7.2017, přičemž další rozsáhlá novelizace účinná od 1.6.2019 zavedla zejména v rámci oddlužení zcela zásadní koncepční změny, dotýkající se též odměňování insolvenčních správců. Naposledy byla tato právní úprava s účinností od 24.4.2020 prostřednictvím tzv. lex COVID dotčena jistými (vesměs přechodnými) legislativními opatřeními zavedenými ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, zahrnujícími též trvalou změnu v subjektivní přípustnosti oddlužení fyzických osob tím, že jejich případné dluhy z podnikání již zásadně nepřekážejí vstupu do oddlužení.
 • Proto jsou neocenitelnou výhodou tohoto díla PRAVIDELNÉ PŮLROČNÍ AKTUALIZACE či MIMOŘÁDNÉ AKTUALIZACE při významnějších novelizacích, které uživatelům zajišťují, že mají neustále k dispozici komentář odpovídající momentálnímu stavu příslušné právní úpravy a jejího výkladu formovaného soudní judikaturou, a to i s vysvětlením podstaty jejich nastalých změn.

Přejít na objednávku

Autoři:

 • Mgr. Ivana Mlejnková – soudkyně a místopředsedkyně Vrchního soudu v Praze
 • Mgr. Tomáš Braun - soudce Vrchního soudu v Praze
 • JUDr. Jolana Maršíková – soudkyně a místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové
 • JUDr. Sylva Rychtalíková - insolvenční správkyně, advokátka
 • JUDr. František Púry. Ph.D. - soudce a předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více o autorech

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.5.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku v dovozním režimu za duben

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.5.2023
 1 EUR23,7 CZK (+0,06)
 1 USD22,12 CZK (+0,13)
 1 GBP27,3 CZK (+0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,77 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...