dnes je 28.9.2023

Input:

11.5.2 Vzor žádosti o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob

7.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5.2
Vzor žádosti o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob

Ing. Romana Nováková

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Územní pracoviště v Plzni

Nám. Českých Bratří 8

306 16 PLZEŇ 1

-----------------------------------------------------------

JUDr. Václav Jonáš – insolvenční správce

sídlem Jabloňová 15a, 306 16 Plzeň 1

Email:jonas@insolvencnispravce.cz

ID DS: ksizjde

Plzeň, dne 31. 5. 2016

Žádost o vrácení přeplatku na dani z  přidané hodnoty

Dovoluji si Vám oznámit, že Krajský soud v Plzni usnesením čj. KSPL 53 INS 23985/2016-A-20 ze dne 5. 4. 2015, zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku

- rozhodnul o úpadku dlužníka Františka Klobásy, nar. 30. 4. 1970, bytem Hruškova 8, 306 16 Plzeň, IČO 265 89 654,

- na jeho majetek prohlásil konkurs a

- ustanovil mne insolvenčním správcem.

Dne 20. 6. 2015 vykázal dlužník ve svém daňovém přiznání k dani z přidané

Nahrávám...
Nahrávám...