Obsah

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.10.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 16.10.2019
 1 EUR25,76 CZK (-0,05)
 1 USD23,37 CZK (-0,09)
 1 GBP29,76 CZK (+0,11)
 100 RUB36,38 CZK (-0,01)
 100 JPY21,49 CZK (-0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Praktický průvodce insolvenčním řízením 

komplexní výklad právní úpravy úpadkového práva od špičkových odborníků

Svého druhu jedinečné dílo:

 • Formou on-line publikace poskytuje přehledný, provázaný a odborně fundovaný výklad
  • insolvenčního zákona (zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení),
  • zákona o insolvenčních správcích (zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích),
  • ostatních souvisejících právních předpisů (řady prováděcích vyhlášek).
 • Problematika insolvenčního řízení je v díle vyložena i s jeho daňovými, účetními a trestněprávními souvislostmi. 
 • Odborná úroveň a maximální praktická využitelnost díla je garantována kvalitním autorským kolektivem složeným ze zkušených insolvenčních soudců a dalších specialistů pod vedením odborně renomované insolvenční soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Ivany Mlejnkové.
 • Výklad je provázen četnou judikaturou, vzory a dalšími praktickými pomůckami, jako je názorné schéma procedury pro případ povolení oddlužení spojeného s rozhodnutím po úpadku v novém právním režimu od 1. 1. 2017.
 • Uživatelský komfort umocňuje digitální forma díla, která umožňuje stahování a editaci jednotlivých textů a má nastaveno hyperlinkové propojení pro okamžitý přechod do jiných částí díla, na něž výklad odkazuje, a pro zobrazení ve výkladu aplikovaných ustanovení zákonů či jiných právních předpisů, vč. jejich úplného znění. Dílo zpřístupňuje uživatelům úplné denně aktualizované znění přes 300 právních předpisů.  
 • Právní úprava insolvenčního řízení a všech jeho souvislostí je značně komplikovaná, její výklad prochází neustálým vývojem, a to i v důsledku četných novelizací dané právní úpravy, jimiž od svého vzniku prochází, kdy po revizní novelizaci účinné od roku 2014 tato právní úprava, vč. souvisejících právních předpisů, doznala mimořádně rozsáhlých i systémových změn s účinností od 1. 7. 2017. Další významná novelizace, zavádějící zejména zásadní změny podmínek pro oddlužení, nabude účinnosti od 1.6.2019, její výklad připravujeme.
 • Proto jsou neocenitelnou výhodou tohoto díla PRAVIDELNÉ PŮLROČNÍ AKTUALIZACE, které jeho uživatelům zajišťují, že mají neustále k dispozici komentář odpovídající momentálnímu stavu příslušné právní úpravy a jejího výkladu formovaného soudní judikaturou, a to i s vysvětlením podstaty jejich nastalých změn.

Podrobný přehled důležitých  změn provedených zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 najdete ZDE. Všechny tyto novinky jsou podrobně rozebrány v průvodci!

Přejít na objednávku

Autoři:

 • Mgr. Ivana Mlejnková – soudkyně a místopředsedkyně Vrchního soudu v Praze
 • Mgr. Tomáš Braun - soudce Vrchního soudu v Praze
 • JUDr. Jolana Maršíková – soudkyně a místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové
 • JUDr. Sylva Rychtalíková - insolvenční správkyně, advokátka
 • JUDr. František Púry. Ph.D. - soudce Nejvyššího soudu ČR

Více o autorech