Input:

40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 38/2009 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 13. ledna 2009
o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších