Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

4.2 Insolvenční návrh

23.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Insolvenční návrh

Mgr. Tomáš Braun

Jak je vysvětleno v části Zahájení insolvenčního řízení, lze insolvenční řízení zahájit jen na základě návrhu – insolvenčního návrhu, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník (§ 97 odst. 5 IZ).

I. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU

Insolvenční návrh musí mít obsahové náležitosti stanovené v § 103 IZ. Některé z nich jsou společné pro oba typy insolvenčních návrhů [viz další výklad ad A)], některé jsou zvlášť určeny jen pro věřitelský insolvenční návrh [viz další výklad ad B)]. K návrhu musejí být připojeny listinné důkazy, kterých se navrhovatel dovolává, přičemž v případě návrhu dlužníka musejí být připojeny

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Praktický průvodce insolvenčním řízením.
 +420 222 539 333  info@dashofer.cz