Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

5.4.1 Obecná charakteristika incidenčních sporů

22.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1
Obecná charakteristika incidenčních sporů

JUDr. Jolana Maršíková

Incidenčními spory jsou jen ty spory vyvolané insolvenčním řízením, u kterých insolvenční zákon výslovně (v § 159 a násl. IZ) uvádí, že jde o incidenční spor [§ 2 písm. d) IZ]; v tom smyslu je jejich výčet obsažený v IZ taxativní.

Výčet incidenčních sporů

Podle § 159 odst. 1 IZ [doplněném písmeny f) a g) s účinností od 1. 1. 2014] jsou incidenčními spory:

  1. spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek (§ 198, § 199 a § 200 IZ); jsou vedeny na základě tzv. odporové žaloby”,
  2. spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Praktický průvodce insolvenčním řízením.
 +420 222 539 333  info@dashofer.cz