Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

2.1.2 Vymezení některých základních pojmů insolvenčního zákona

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2
Vymezení některých základních pojmů insolvenčního zákona

Mgr. Tomáš Braun

Účelem zavedení terminologie formulované v § 2 IZje obsahové vymezení pojmů, které IZ používá v řadě svých ustanovení. Procesní pojetí zákona založené na existenci jediného (jednotného) insolvenčního řízení našlo svůj výraz v následujících pojmech.

A/ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

- podle § 2 písm. a) IZ se jím rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek (§ 3 odst. 1 až 4 IZ) nebo hrozící úpadek (§ 3 odst. 5 IZ) a způsob jeho řešení, jímž se podle § 4 odst. 1 IZ rozumí konkurs jako likvidační způsob řešení úpadku a hrozícího úpadku, reorganizaceoddlužení jako sanační způsoby řešení úpadku a

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Praktický průvodce insolvenčním řízením.
 +420 222 539 333  info@dashofer.cz