Obsah

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 8.4.2020
 1 EUR27,2 CZK (-0,01)
 1 USD25,02 CZK (+0,03)
 1 GBP30,93 CZK (+0,05)
 100 RUB33,13 CZK (+0,17)
 100 JPY22,98 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní

 

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon 2020

Insolvenční zákon v aktuálním plném znění je dostupný zdarma, jeho komentář a výklad aspektů insolvenčního řízení naleznete v Praktickém průvodci insolvenčním řízením, který nabízíme formou předplatného.

Insolvenční zákon 182/2006 Sb. v tištěné podobě

Obsah je přesně daný právním stavem v ČR. Všechny jeho paragrafy jsou 100% stejných jako ve Sbírce zákonů (včetně novel). Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

  • Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
  • Kvalitní tisk na běleném papíře
  • Pohodlné listování díky kroužkové vazbě
  • Přehledný formát A4
  • Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení
  • Snadná orientace - lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů

Objednávejte na www.dashofer.cz/izb.

Insolvenční zákon on-line

Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2020 on-line - přístup bez nutnosti přihlášení.

Insolvenční zákon ke stažení

insolvenční zákon 2017 - ukázka

Aktuální znění: Insolvenční zákon od října 2019 - účinné od 1. 10. 2019

Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2019 v pdf (do 30. 9. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2019 v pdf (do 31. 5. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2019 v pdf (do 31. 3. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2018 v pdf (do 3. 1. 2019)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2018 v pdf (do 30. 9. 2018)

Insolvenční zákon v platném znění- Insolvenční zákon 2017 v pdf (do  30. 11. 2017)

Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2017 v pdf (do 30. 6. 2017)

Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2016 v pdf (do 31. 12. 2016)
Insolvenční zákon v platném znění - Insolvenční zákon 2015 v pdf (do 31. 12. 2015)

Výklad insolvenčního řízení a komentář insolvenčního zákona naleznete v Praktickém průvodci insolvenčním řízením

Praktický průvodce insolvenčním řízením

Jedinečná publikace na téma insolvenční zákon (komentář) a insolvenční řízení (komentář)

  • Insolvenční zákon - komentář zákona č. 182/2006 Sb. [Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)]. 

  • Insolvenční řízení - komentář připravený nejzkušenějšími odborníky z praxe.

  • Kvalitní autorský kolektiv s bohatou praxí s insolvenčním řízením pod vedením renomované soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Ivany Mlejnkové.

On-line kniha Praktický průvodce insolvenčním řízením srozumitelnou a přehlednou formou poskytne komplexní výklad právní úpravy úpadkového práva

Více o příručce 

Novela insolvenčního zákona

Jako mnoho jiných předpisů zasáhly i insolvenční zákon od 1. 1. 2014 legislativní změny. Uživatele často zajímá, zda proběhla i novela insolvenčního zákona 2016, novela insolvečního zákona 2017, novela insolvenčního zákona 2018 a kdy bude účinná novela insolvenčního zákona 2019. 

Novela insolvenčního zákona 2015: změna insolvenčního zákona nebyla provedena, neboť novelizační ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která předmětný zákon měnila k 1. 1. 2015, byla zrušena. 

Novela insolvenčního zákona 2016: insolvenční zákon byl novelizován zákonem č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. Další novela insolvenčního zákona 2016 (od 19. 9. 2016) byla provedena zákonem č. 298/2016 (Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Novela insolvenčního zákona 2017 (leden): K 1. 1. 2017 se mění insolveční zákon v § 168 odst. 2 písm. e). Tato změna je na základě zákona č. 377/2015 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, ve znění účinném k 1.10.2016.

Novela insolvenčního zákona 2017 (červenec): K 1. 7. 2017 se změnil insolveční zákon na základě zákona č. 64/2017 Sb. Změny byly velmi obsáhlé. 

Novela insolvenčního zákona 2017 (prosinec): K 1. 12. 2017 se insolvenční zákon změnil na základě zákona č. 291/2017 Sb. 

Novela insolvenčního zákona 2018: K 1. 10. 2018 se insolvenční zákon změnil na základě zákona č.182/2018 Sb. Změny se dotkly Hlavy IV (Úpadek finančních institucí). 

Novela insolvenčního zákona 2019 (leden): K 4. 1. 2019 proběhla novela č. 307/2018 Sb. Ta však změnila jen několik paragrafů. Významnou změnu, která byla i mediálně sledována, přinese novela účinná od 1. 6. 2019.

Novela insolvenčního zákona 2019 (duben): K 1. 4. 2019 proběhla novela č. 80/2019 Sb. Ta souvisí s tzv. daňovým balíčkem účinným od 1. 4. 2019.

Novela insolvenčního zákona 2019 (červen): K 1. 6. 2019 proběhla novela č. 31/2019 Sb. K tomuto dni mění celkem 139 bodů insolvenčního zákona. Novelu jsme zpracovali tištěně i v pdf.

Novela insolvenčního zákona 2019 (říjen): K 1. 10. 2019 proběhla novela č. 230/2019 Sb., mění § 412a Splnění oddlužení. Novelu jsme zpracovali tištěně i v pdf.

Novela insolvenčního zákona od 1. 7. 2017

Insolvenční zákon je s účinností od 1. 7. 2017 novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Plné znění insolvenčního zákona od 1. 7. 2017 je dostupné zdarma, dopady novely 64/2017 jsou zveřejněny v Praktickém průvodci insolvenčním řízením.

Komentář insolvenčního zákona a komplexní výklad insolvenčního řízení v Praktickém průvodci insolvenčním řízením průběžně aktualizujeme podle nejnovější právní úpravy insolvenčního řízení. 

Výklad insolvenčního zákona je doplněn praktickými příklady. Nechybí ani plná znění souvisejících právních předpisů. Při čtení textů můžete pomocí hyperlinkového propojení jednoduše přejít na znění konkrétní části právního předpisu zmíněného v textu. 

Předplatné

Novela insolvenčního zákona 2019

Text novely insolvenčního zákona 2019 (označovaná také jako nový insolvenční zákon 2019) jsme již zapracovali do on-line insolvenčního zákona

Její dopady zapracujeme do našeho výkladu během roku 2019. 

Předplatné

Související témata:

insolvenční řízení - insolvence 2020 - insolvenční správce - insolvenční zákon - insolvenční rejstřík - insolvenční soud - úpadek - dlužník - reorganizace - oddlužení - věřitel -  pohledávky v insolvenčním řízení - insolvence on-line 2020 - insolvence s komentáři 2020 - judikáty - aktuální insolvenční průvodce - průvodce insolvenčním řízením 2020 - insolvenční řízení komentář -  insolvenční zákon komentář - oddlužení 2020.

Hledáte zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkursu a vyrovnání? Byl zrušen zákonem č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Firemní pohledávky

Nová on-line kniha Firemní pohledávky (www.firemni-pohledavky.cz) Vás provede správným a elegantním řešením pohledávek od jejich vzniku až po po jejich zánik. Nezaskočí Vás ani nutnost zahájení exekučního či insolvenčního řízení.