dnes je 22.6.2024

Input:

16.10.5.5 Vzor odvolání proti rozsahu nahlížení do spisu

30.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.10.5.5
Vzor odvolání proti rozsahu nahlížení do spisu

Ing. Romana Nováková

VZOR KE STAŽENÍ

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Územní pracoviště v Plzni

Nám. Českých Bratří 8

306 16 PLZEŇ 1

----------------------------------------------------------

JUDr. Václav Jonáš – insolvenční správce

sídlem Jabloňová 15a, 306 16 Plzeň 1

Email:jonas@insolvencnispravce.cz

ID DS: ksizjde

Plzeň, dne 31. 5. 2016

Odvolání proti rozsahu nahlédnutí do spisu

Dovoluji si Vám oznámit, že Krajský soud v Plzni usnesením čj. KSPL 53 INS 23985/2016-A-20 ze dne 25. 5. 2016, zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku,

- rozhodnul o úpadku dlužníka Františka Klobásy, nar. 30. 4. 1970, bytem Hruškova 8, 306 16 Plzeň, IČO 265 89 654, a

- na jeho majetek prohlásil konkurz a

- ustanovil mne insolvenčním správcem.

Tímto podávám v zákonné lhůtě podle § 109 DŘ odvolání proti rozsahu nahlížení do spisu

Odůvodnění:

Dne 30. 5. 2016 jsem požádal pracovnici správce daně, Ing. Janu Studenou (vyměřovací oddělení, č. dveří 58), spolu s předložením písemné žádosti o nahlédnutí do spisu v souvislosti s plněním daňové povinnosti na dani z příjmů

Nahrávám...
Nahrávám...