dnes je 22.6.2024

Autoři

Garancí kvality této on-line publikace Praktický průvodce insolvenčním řízením jsou hlavně její autoři, odborníci z praxe úpadkového práva, které vede renomovaná soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Ivana Mlejnková. Autoři pro Vás připravují pravidelné aktualizace, v nichž do jednotlivých kapitol zapracovávají novelizace zákona i novou judikaturu včetně jejího vysvětlení.

Mgr. Ivana Mlejnková – soudkyně a místopředsedkyně Vrchního soudu v Praze

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, od roku 1995 je soudkyní. Nejprve působila u Krajského obchodního soudu v Praze, poté u Městského soudu v Praze, a to v agendě konkursů a vyrovnání, ke které vykonávala i funkci tiskové mluvčí. Od roku 2006 je soudkyní Vrchního soudu v Praze zabývající se agendou konkursů a vyrovnání a insolvenční agendou, včetně incidenčních sporů. Od října 2014 zastává funkci místopředsedkyně Vrchního soudu v Praze pro insolvenční úsek.

V uvedených právních oborech se věnovala i přednáškové činnosti, zejména v rámci odborné přípravy a vzdělávání správců konkursních podstat, a činnosti publikační; ve čtrnáctideníku Konkursní noviny vedla od roku 2002 do roku 2007 stálou dotazovou rubriku Poradna Konkursních novin, je spoluautorkou předchozí publikace nakladatelství Verlag Dashöfer Praktický průvodce konkursem a vyrovnáním, jejíž základní dílo bylo vydáno v roce 2001. 

 

Mgr. Tomáš Braun - soudce Vrchního soudu v Praze

Vystudoval Právnickou fakultu University Komenského v Bratislavě. Působil ve funkci prokurátora (státního zástupce) na trestním i civilním úseku v obvodu Krajské prokuratury Bratislava, od roku 1996 působil jako soudce u Městského soudu v Praze a od roku 2009 je soudcem Vrchního soudu v Praze, kde působí v agendě konkursní a insolvenční, včetně incidenčních sporů. V roce 2006 absolvoval půlroční stáž na obchodním kolegiu Nejvyššího soudu.

Vykonává lektorskou činnost především v oboru insolvenčního a občanského práva, a dále je členem zkušební komise pro odborné justiční a závěrečné zkoušky v oboru občanského a obchodního práva.

 

JUDr. Jolana Maršíková – soudkyně a místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Pracovala jako arbitr na Krajské státní arbitráži v Hradci Králové. Od roku 1992 je soudkyní obchodního oddělení Krajského soudu v Hradci Králové se specializací na konkursní právo. Od roku 2002 je místopředsedkyní krajského soudu pro věci obchodního a správního soudnictví. Jako soudkyně rozhoduje v insolvenční agendě včetně agendy incidenčních sporů.

Věnuje se také lektorské a publikační činnosti v oboru konkursní a insolvenční právo.

 

JUDr. Sylva Rychtalíková - insolvenční správkyně, advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 vykonává advokacii, od roku 2000 je správkyní konkursní podstaty a od roku 2008 insolvenční správkyní.

Byla členkou rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro reformu insolvenčního práva. Podílela se zejména na právní úpravě institutu reorganizace a obecných ustanovení. Za Českou advokátní komoru byla jmenována zkušební komisařkou pro zkoušky insolvenčních správců při Ministerstvu spravedlnosti.

 

JUDr. František Púry, Ph.D. - soudce a předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Vystudoval Právnickou fakultu v Brně (nyní Masarykova univerzita). Po krátké čekatelské praxi působil na různých stupních justice, od roku 1993 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky a předsedou jeho trestního kolegia, kde se specializuje zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu.

Kromě rozhodování o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona u Nejvyššího soudu se věnuje též lektorské činnosti na Justiční akademii České republiky a Justiční akademii Slovenské republiky. Externě působí i na některých vysokých školách v Praze a účastní se různých odborných konferencí a seminářů. Je autorem a spoluautorem řady publikací a odborných statí z oblasti trestního práva hmotného a procesního.

Dále spolupracovali: 

Mgr. Markéta Hálová, Ph.D., Mgr. Ing. Petr Jiška, Ing. Romana Nováková, Bc. Petr Taranda, Ing. Jiřina Tichá 

Více o příručce

Přejít na objednávku

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.6.2024 - podání přiznání k DPH za květen
Kurzy měn 20.6.2024
 1 EUR24,9 CZK (+0,01)
 1 USD23,22 CZK (+0,08)
 1 GBP29,46 CZK (-0)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,66 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,25 % platnost od 3.5.2024
Diskontní sazba4,25 % platnost od 3.5.2024
Lombardní sazba6,25 % platnost od 3.5.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...